MGA Videos

Inaugural MGA/WSGA Senior Tour Cup Matches
11/6/2017

2017 MGA Championship Season Recap
10/31/2017


44th MGA Senior Amateur Four-Ball Championship
10/24/2017

96th MGA Senior Amateur Championship
10/17/2017


2017 MGA Women's Senior Amateur Championship
10/13/2017

30th MGA Mid-Amateur Championship
10/7/2017


25th MGA Amateur Net Team Championship
9/27/2017

56th MGA Amateur Four-Ball Championship
9/10/2017


2017 MGA Women's Amateur Four-Ball Championship
8/22/2017

75th MGA Women's Amateur Championship
8/17/2017


114th MGA Amateur Championship
8/1/2017

72nd Minnesota State Junior Girls' Championship
7/18/2017


27th MGA Mixed Amateur Team Championship
7/9/2017

2017 MGA Women's Senior Amateur Four-Ball Championship
6/17/2017


2016 MGA Mid-Amateur Championship
10/7/2016

6550 York Avenue South, Suite 211 • Edina, MN 55435 • (952) 927-4643 • (800) 642-4405 • Fax: (952) 927-9642
© 2014 Minnesota Golf Association. All Rights Reserved